Posted by: BPSOS | July 20, 2010

Social Service Outreach Program Representative tại Bacliff

Với sự cộng tác của Houston Food Bank, nhân viên tiếp cận cộng đồng trong chương trình Phục Dịch Xã Hội của BPSOS đã đến vùng ngoại ô Bacliff để giúp người dân ở đây nộp đơn xin phiếu thực phẩm (SNAP), xin Medicaid, và Bảo Hiểm Sức Khoẻ Dành Cho Trẻ Em (CHIP).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: