Dịch Vụ Pháp Lý

Chương trình Social Services Block Grant (SSBG) của BPSOS được tài trợ bởi Houston-Galveston Area Council nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bão Ike trong tiến trình xây dựng lại đời sống. Mục đích của chương trình này là hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân bão lụt về mặt phát lý. Chúng tôi hỗ trợ quý vị về mặ pháp lý liên quan đến luật di trú, luật gia đình, và luật tài sản.  

Khu Vực Hoạt Động – Nếu quý vị sống trong quận Harris, Brazoria, Galveston hoặc Chambers trong thời kỳ bão Ike, quý vị hội đủ điều kiện tham gia chương trình SSBG và được nhận hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Di Dân và Nhập Tịch

• Xin giấy phép đi làm
• Bảo lãnh thân nhân
• Xin thẻ xanh tạm
• Điền đơn xin nhập tịch
• Thay đổi tình trạng di trú

  

   

  

Luật Gia Đình

• Xin tiền phụ cấp trẻ nhỏ
• Ly dị
• Xin lệnh bảo vệ
• Đổi họ tên

   

Di Chúc

• Lập Di chúc
• Người giám hộ

 
   

Tài Sản

• Giải quyết tranh chấp giữa chủ đất và người thuê
• Chuyển đổi giấy tờ nhà (Warranty Deeds)

 
   

Xin Tiền Thất

NghiệpThầu khoán

Các vấn đề pháp lý khác

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: