Dịch Vụ Xã Hội

Chương trình Social Services Block Grant (SSBG) của BPSOS được tài trợ bởi Houston-Galveston Area Council nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bão Ike trong tiến trình xây dựng lại đời sống. Mục đích của chương trình này là hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân bão lụt. Dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi gồm có: nâng cao ý thức phòng ngừa và truy tìm mầm bệnh, nâng cao tay nghề, tìm kiếm công ăn việc làm, và tâm lý trị liệu.

Khu Vực Hoạt Động – Nếu quý vị sống trong quận Harris, Brazoria, Galveston hoặc Chambers trong thời kỳ bão Ike, quý vị hội đủ điều kiện tham gia chương trình SSBG và được nhận hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Công Việc Làm – Chúng tôi hỗ trợ quý vị về mặt công ăn việc làm qua những dịch vụ sau đây:

• Huấn luyện cách viết resume
• Dạy sử dụng máy điện toán
• Huấn luyện cách trả lời phỏng vấn khi xin việc
• Dạy ESL và luyện thi nhập tịch
• Định hướng nghề nghiệp
• Giới thiệu việc làm

Y Tế – Chúng tôi hiện đang cộng tác với Univeristy of Texas Medical Branch (UTMB) để mang đến cho quý thân chủ những loại dịch vụ y tế như sau:

• Khám và truy tìm mầm bệnh
• Tổ chức hội chợ y tế
• Chương trình hướng dẫn phòng ngừa bệnh tật
• Chương trình nâng cao kiến thức về sức khoẻ
• Tổ chức các nhóm hỗ trợ y tế
• Giới thiệu
• Mở trạm y tế tại Thư Viện Nhà Việt (Vietnamese Civic Center)
• Giúp làm đơn xin medicaid và thẻ vàng

Sức Khoẻ Tinh Thần – Chúng tôi hỗ trợ cho quý thân chủ và cộng đồng về mặt sức khoẻ tinh thần qua những loại dịch vụ như sau:

• Tổ chức các nhóm hỗ tương
• Tâm lý trị liệu
• Chương trình nâng cao kiến thức và phòng ngừa
• Ước định và đánh giá

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: