Dịch Vụ Hỗ Trợ

Ike-desk-help Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho từng người và từng gia đình bị cách ly bởi văn hoá và rào cản ngôn ngữ. Những thành phần này thiếu sự hỗ trợ, không thể nhận được những dịch vụ và thông tin cần thiết để phục hồi đời sống sau thiên tai.

Để giúp những gia đình này có đủ khả năng tự túc dài hạn, chúng tôi cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho từng gia đình một qua những dịch vụ gồm có:


– Đáp ứng những nhu cầu cấp bách
– Hỗ trợ về mặt nhà cửa
– Giúp điền đơn xin trợ xã hội
– Thu nhập thông tin về trợ cấp dài hạn
– Cung cấp dịch vụ pháp lý và giới thiệu đến những dịch vụ hỗ trợ khác
– Thông dịch và phiên dịch

 1 Lutheran_map

Hiện nay chúng tôi đang cộng tác với Chương Trình Recovery for Ike Survivors Enterprise (RISE), được tài trợ bởi Lutheran Social Services Disaster Recovery (LSSDR).


1 NCI_map

Hiện nay chúng tôi đang cộng tác với Chương Trình Stay Connected được tài trợ bởi Neighborhood Centers Inc (NCI).

 

Tài liệu này được soạn thảo dưới sự tài trợ của US Department of Homeland Security’s Federal Emergency Management Agency. Ý kiến và quan điểm được nêu trong tài liệu này là của tiêng tác giả và không nhất thiết thay thế cho chính quyền hoặc chính sách của US Department of Homeland Security.

Advertisements
%d bloggers like this: