Liên Lạc

Để biết thêm chi tiết, liên lạc: 1-877-858-VIET (8438)

BPSOS – Houston 11360 Bellaire Blvd, Suite 910
Houston, TX 77072
Tel: 281.530.6888
Fax: 281.530.6838
BPSOS – Houston Bellaire11360 Bellaire Blvd., Ste. 700,
Houston, TX 77072
Phone: 281.495.4599
Fax: 281.495.4990
   

BPSOS – Southeast Houston
 
1712 Houston Blvd,
Houston, TX 77587
Phone: 281.822.0484
Fax: 281.822.0488
BPSOS – Dickinson, Texas
 
1318 East Bayshore Drive
Dickinson, TX 77539
Phone: 281.339.0641
Fax: 281.339.0924
   
BPSOS – Port Arthur, Texas
 
3890 Gulfway Drive
Port Arthur, TX 77642
Phone: 409.983.7730
Fax: 409.985.7181
 
 BPSOS – Galveston, Texas  2026 Broadway
Galveston, TX 77550
Phone: 409.765.5253
Fax: 409.765.5440  
   

Key Staff  

 
   
   
An Phong Vo
Program Manager
anphong.vo@bpsos.org

  

   
Loraine

Belaynesh (Belai) Andarge
Program Manager
belai.andarge@bpsos.org
  

Loraine Riley
TAAG/CAN Supervisor
loraine.riley@bpsos.org
  

   
ViNguyen TinaHo

Vi Nguyen
Outreach Coordinator
vi.nguyen@bpsos.org
  

Tina Ho
Outreach Coordinator
tina.ho@bpsos.org

  

Advertisements
%d bloggers like this: